At iklæde sig den rette mundering kræver omhu

mundering

Det er ikke nødvendigvis ligetil at give et svar på, hvad mode er. Moden, hvad end den kan siges at være, har noget at gøre med omskiftelighed. Den er hvad den nu end gøres til, i det pågældende tilfælde. Selvom de enkelte udtryk for dét at klæde sig moderigtigt skifter, er det ikke sikkert og vist at den ligesom årstiderne gør det med de samme velkendte træk.
Moden er lunefuld og er i stand til at komme bag på én. Så hvordan kunne man komme bag om mode,? Hvordan kan den passe til ens forventninger? Kan kan man i det hele taget gøre moden, et ubestrideligt kollektivt fænomen, til sit eget?

At begå sig med moden

Din egen krop og den mundering du ifører dig, bør selvsagt være stedet, hvor du føler dig tryg.
Der kan opstå mange forbehold når man forsøger at være moderigtig. Med hensyn til tøjet kommer der alskens pragmatiske overvejelser om den rette kvalitet, hvor dyrebart det må være og deslige. Men disse indledende overvejelser er kun det første spæde skridt. Det, der virkelig betyder noget, er den måde man er i stand til at klæde sig på.
Tøjet skal først og fremmest bæres af nogen. Som navnet på siden www.trenden.dk antyder, er der særlige måder, sædvaner, der betinger den måde som tøjet bæres på. Hvad der kan anses for moderigtigt er ikke blot noget, andre har fundet på. Forudsætningen for at kunne være på mode er selvsagt forbundet med en vis fornemmelse for et fællesskab, omend et upersonligt et af slagsen. For tøjet, der er en del af den overordnede mode er noget der altid angår den enkelte. Det er dit eget valg, hvordan du gerne vil præsentere dig, hvordan du ønsker at fremstå.

Moden er lunefuld ligesom årstiderne

Når moden er omskiftelig, skyldes det ikke blot de menneskelige luner. De naturlige omgivelser ændrer sig nødvendigvis også med tiden samt de farver, der præger omgivelserne og giver dem det særlige anstrøg af noget unikt. Årstiderne fremkalder stemninger på sælsom vis. Man klæder sig derfor også alt efter hvordan stemningen ændrer sig. Ved at betragte moden, betragter man også de naturlige omgivelser. Enhver klædedragt har et naturligt korrelat. Træerne og bladerne i efterårsskoven kan anes i huer, vanter og støvler.
Man bruger naturen og den tid, som den sætter for én til at lade ens tøj være væsentligt for én. Der findes dog også særdeles urbane tøjstile, der afspejler de dunkle alléer, de fine paléer, eller de rolige forstader. Dette er lige så vel et habitat, som skov, sø eller strand. Tøjet kan derfor afspejle de mange stemningsfulde øjeblikke, som du i løbet af året har haft det privilegium at overvære. Forsøger du at matche din stil med naturens egne stilarter, bryder du samtidig med vanen, og lader dig ikke hindre af omskiftelighed. Naturen er konstant og kun lunefuld i sine konkrete udtryk. Moden må tage bestik af denne konstanthed og derfor af det, der aldrig kan være mode.

Skriv et svar